Strona główna
Karolina Tańska Wycena nieruchomości
Karolina Tańska Wycena nieruchomości

Zarządzanie obiektami - handel

Karolina Tańska Wycena nieruchomości

22-400, Zamość, Orzeszkowej 45

www.karolinatanska-wycenanieruchomosci.pl
Firma Karolina Tańska - Wycena Nieruchomości, działająca w Zamościu od 2014 roku, specjalizuje się w szacowaniu nieruchomości różnego typu, takich jak działki zabudowane, pod zabudowę oraz grunty rolne. Sporządza operaty szacunkowe dla banków i transakcji kupna-sprzedaży, posiadając uprawnienia do wyceny na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności i pełniąc funkcję biegłego sądowego. Rzeczoznawca majątkowy uwzględnia cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach i cechach podobnych nieruchomości. Wycena może obejmować wartość rynkową, odtworzeniową lub katastralną. Uproszczona wycena trwa kilka dni, a operat szacunkowy 10 do 15 dni, z ważnością przez 12 miesięcy. Firma oferuje także wycenę nieruchomości pod kredyt, dostosowaną do wymagań banków i obowiązującego prawa.